เต็นท์4x8

เต็นท์โกดัง 4×8 เมตร

เต็นท์โกดัง 3×6 เมตร
November 5, 2019
เต็นท์โกดัง 5×10 เมตร
November 5, 2019

เสาสูง 2.50 เมตร

เช่ารายวัน สีขาว สีเขียว-น้ำเงิน
เช่ารายเดือน สีเขียว-น้ำเงิน

เต็นท์โกดัง ประกอบไปด้วย ผ้าล้อมปิดตาย 3 ด้าน

และประตูชักลอกเปิดได้ 1 บาน (ขนาด 4 เมตร)