เต็นท์โกดัง5x10

เต็นท์โกดัง 5×10 เมตร

เต็นท์โกดัง 4×8 เมตร
November 5, 2019
เต็นท์โกดัง 5×12 เมตร
November 5, 2019

เสาสูง 2.50 เมตร

เช่ารายวัน สีขาว สีเขียว
เช่ารายเดือน สีเขียว สีน้ำเงิน

เต็นท์โกดัง ประกอบไปด้วย ผ้าล้อมปิดตาย 3 ด้าน

และประตูชักลอกเปิดได้ 1 บาน (ขนาด 5 เมตร)