เต็นท์โกดัง

เต็นท์โกดัง 6×12 เมตร

เต็นท์โกดัง 5×12 เมตร
November 5, 2019
เต็นท์โค้ง ขนาด 3×6 เมตร
November 5, 2019

เสาสูง 2.50 หรือ 3 เมตร

เช่ารายวัน สีขาว
เช่ารายเดือน สีขาว สีเทา

เต็นท์โกดัง ประกอบไปด้วย ผ้าล้อมปิดตาย 3 ด้าน

และประตูชักลอกเปิดได้ 1 บาน (ขนาด 4 หรือ 5 เมตร)