เต็นท์โกดังให้เช่า

เต็นท์โกดัง 3×6 เมตร

เต็นท์จั่ว ขนาด 4×4 เมตร
November 5, 2019
เต็นท์โกดัง 4×8 เมตร
November 5, 2019

เสาสูง 2.50 เมตร

เช่ารายวัน สีเทาอ่อน
เช่ารายเดือน สีเทาอ่อน

เต็นท์โกดัง ประกอบไปด้วย ผ้าล้อมปิดตาย 3 ด้าน

และประตูชักลอกเปิดได้ 1 บาน (กว้าง 3 เมตร)