เต็นท์warehouse

เต็นท์โกดัง 10×15 เมตร

โต๊ะจีน
November 6, 2019
เต็นท์โค้ง 5×8,5×10 เมตร
October 6, 2020

เสาสูง 3.50 เมตร

เช่ารายเดือน

เต็นท์โกดัง ประกอบไปด้วย ผ้าล้อมปิดตาย 3 ด้าน

และประตูแบบบานเลื่อน 1 บาน (ขนาด 3 เมตร)